WERKWIJZE

Als je een afspraak met mij hebt gemaakt, zal ik je vragen om:
- voor de cranio sacraal behandeling een makkelijke en soepel zittende kleren aan te trekken, dat ligt het lekkerst op de behandeltafel. Het liefst geen spijkerbroek.
- voor de massage therapie vind ik het fijn wanneer je van te voren gedoucht hebt.
Op voorhand van de eerste sessie stuur ik een intake formulier en een behandelovereenkomst per e-mail.
Deze ontvang ik graag ingevuld terug. Als er dan nog aanvullende vragen of opmerkingen zijn, dan zullen we dit tijdens de sessie bespreken.

INTAKE GESPREK met een kopje thee erbij.

Tijdens de intake wil ik graag meer weten over je hulpvraag, helder krijgen wat er aan de hand is en met je bespreken welke therapievorm of combinatie hiervan het beste bij je past. 
De therapie kan beginnen bij je
rode draad in je leven / de thema die steeds weer in je leven terug komt. Samen kijken, voelen en ont-dekken we wat de rode draad voor je betekent. Welke overlevingsstijl of strategieën zijn er. 
Denk aan moeite hebben met relaties, met je gezondheid, met het hebben van een fijn en veilig thuis. ( zie
voor wie)

Verlangen; de wens om iets anders te beleven, te doen, iets van jezelf; wat tot nu toe niet lukt.  De wens om te veranderen komt voort uit een verlangen om de weg naar jezelf terug te vinden, om te leven zoals dat bij je past. Werkelijk vanuit je eigen behoeften en verlangens.


Na het gesprek volgt er een korte behandeling, op deze manier kan je kennis maken met mijn manier van werken.

EN DAN?

Dan start het traject. We kijken naar wat klopt en wat niet, en naar wat echt voelt. Naar obstakels die in je leven in de weg zitten. Om daadwerkelijk stappen te zetten kan het in het begin behulpzaam zijn om wekelijks af te spreken ongeacht of het een kort of lang traject betreft. 

WANNEER EINDIGT HET TRAJECT?

Op deze vraag is maar een antwoord mogelijk. Wanneer jij dit wilt en nodig acht. Ervaring leert dat het stopt als de vraag is beantwoord. Dat kan al na vijf keer zijn of soms zelfs korter of na een jaar of langer.

Lichaamsbewustwording is een proces dat op gang kan komen. Het duurt meestal even om (weer) contact met je lijf op te bouwen. Samen zoeken we naar wat voor jou werkt. 


Het is fijn voor jezelf en je lichaam om daarna regelmatig voor “onderhoud” terugkomen.
Het is een APK voor jezelf.

Cranio Sacraal | Werkwijze |  Opstellingen | Trauma  |  Voor wie | Massage TherapieTarieven

Locatie: Vispoortplein 16 , 7201 ET in Zutphen  | Beeklaan 28, 7234 SL in Wichmond

WEBSITE DESIGN © Susanna Redeker 2012 - 2021