WERKWIJZE

Als je een afspraak met mij hebt gemaakt, zal ik je vragen om:
- voor de cranio sacraal behandeling een makkelijke en soepel zittende kleren aan te trekken, dat ligt het lekkerst op de behandeltafel. Het liefst geen spijkerbroek.
- voor de massage therapie vind ik het fijn wanneer je van te voren gedoucht hebt.
Op voorhand van de eerste sessie stuur ik een intake formulier en een behandelovereenkomst per e-mail.
Deze ontvang ik graag ingevuld terug. Als er dan nog aanvullende vragen of opmerkingen zijn, dan zullen we dit tijdens de sessie bespreken.

INTAKE GESPREK met een kopje thee erbij.

Tijdens de intake wil ik graag meer weten over je hulpvraag, helder krijgen wat er aan de hand is en met je bespreken welke therapievorm of combinatie hiervan het beste bij je past. 
De therapie kan beginnen bij je
rode draad in je leven / de thema die steeds weer in je leven terug komt. Samen kijken, voelen en ont-dekken we wat de rode draad voor je betekent. Welke overlevingsstijl of strategieën zijn er. 
Denk aan moeite hebben met relaties, met je gezondheid, met het hebben van een fijn en veilig thuis. ( zie
voor wie)

Verlangen; de wens om iets anders te beleven, te doen, iets van jezelf; wat tot nu toe niet lukt.  De wens om te veranderen komt voort uit een verlangen om de weg naar jezelf terug te vinden, om te leven zoals dat bij je past. Werkelijk vanuit je eigen behoeften en verlangens.


Na het gesprek volgt er een korte behandeling, op deze manier kan je kennis maken met mijn manier van werken.

WAT IK BELANGRIJK VIND TIJDENS EEN SESSIE

Ik vind het belangrijk dat jij je veilig voelt tijdens de behandeling. Ten alle tijden kan jij stoppen, samen kijken we dan wat er op dat moment naar boven komt en hoe het met je is.

Ik vind jouw grens belangrijk om naar te luisteren. Ik respecteer je grens.

Tijdens de sessie zijn wij gelijkwaardig. We stemmen steeds af hoe het verder gaat en wat voor jouw het beste is.

Ik nodig je uit om nieuwsgierig, te onderzoekend, verkennend en om ont-dekkend te zijn naar jezelf toe. Voor mij is dit net zo belangrijk en door steeds weer naar mijzelf te kijken, mijn eigen processen aan te gaan, groei ook ik in zo'n proces.

Ik bied aan om jezelf trouw te zijn, om te leren luisteren wat je lichaam heeft te vertellen.


EN DAN?

Dan start het traject. We kijken naar wat klopt en wat niet, en naar wat echt voelt. Naar obstakels die in je leven in de weg zitten. Om daadwerkelijk stappen te zetten kan het in het begin behulpzaam zijn om wekelijks af te spreken ongeacht of het een kort of lang traject betreft. 

WANNEER EINDIGT HET TRAJECT?

Op deze vraag is maar een antwoord mogelijk. Wanneer jij dit wilt en nodig acht. Ervaring leert dat het stopt als de vraag is beantwoord. Dat kan al na vijf keer zijn of soms zelfs korter of na een jaar of langer.

Lichaamsbewustwording is een proces dat op gang kan komen. Het duurt meestal even om (weer) contact met je lijf op te bouwen. Samen zoeken we naar wat voor jou werkt. 

SPIERPIJN / HOOFDPIJN NA DE BEHANDELING

Spierpijn of hoofdpijn of een ander ongemakkelijk gevoel na de behandeling; kan dat?

Ja zeker, de cranio sacraal behandeling kan erop gericht zijn stoornissen in de spieren of de wervelkolom te behandelen om zodoende de pijn op te heffen. Jouw lichaam ervaart dit vaak als iets onprettig, iets wordt eigenlijk weer "recht" gezet, wat al vaak voor lange tijd 'scheef' stond of zoals de spieren 'verhard' zijn.
Lees meer.


Het is fijn voor jezelf en je lichaam om daarna regelmatig voor “onderhoud” terugkomen.
Het is een APK voor jezelf.

Cranio Sacraal | Werkwijze |  Opstellingen | Trauma  |  Voor wie | Massage TherapieTarieven