Cranio wordt in 2020 niet meer door Menzis vergoed.


Gevolg is dat Menzis vanaf 1 januari 2020 cranio sacraal therapie niet meer vergoedt vanuit de aanvullende verzekering als de behandeling gegeven wordt door een therapeut die lid is van van NCSV. 

Als reden geeft Menzis dat deze organisaties niet op evidentie gebaseerde zorg zouden leveren en dat ze zich voornamelijk zouden richten op zingeving en spiritualiteit.


NCSV: In januari heeft de beroepsvereniging opnieuw een gesprek met Menzis.

De NCSV ziet in het algemeen dat de pakketten worden uitgekleed en het lijkt erop dat het een gevolg is van bezuinigingen bij de zorgverzekeraars en niet alleen bij de aanvullende zorg. 

Vanuit de terugkoppeling van vele leden en cliënten moeten we concluderen dat Menzis hun verzekerden niet eenduidig en niet altijd correct informeert over de vergoedingen van Cranio in 2020, zowel via de helpdesk als de website.

We hebben dit vorige week terug gekoppeld aan Menzis en gevraagd om opheldering.

Menzis geeft aan dat zij de RCN en NCSV niet meer erkennen.


- Wanneer ik zelf Google zie ik in mijn omgeving iemand die pedicure is en er naast cranio massage geeft.

Ik kom op Google tegen dat je korte cranio cursussen kan doen. Zo kan een ieder cranio geven, zonder de ervaringen die je op doet door de 4 jarige opleiding te volgen, met de mbk / pbk/ met alle bij - en nascholingen om nog meer te verdiepen in de mens.

Ik begrijp dat Menzis op een andere manier naar cranio kijkt dan wat het echt is. Het wordt vergeleken met tarot kaarten leggen en nog meer zaken waar het niets mee te maken heeft.

Persoonlijk vind ik dat cranio meer beschermd mag worden als naam.

Helaas is cranio sacraal therapie geen beschermd beroep. Een ieder kan zich cranio therapeut noemen met alle gevolgen van dien.


Zelf vind ik cranio ( lichaamswerk) erg belangrijk in deze maatschappij.

Ik vind het een mooie aanvulling voor mensen die getraumatiseerd zijn. Naast de gesprekken om op een zachte manier weer te leren om contact te maken met het lichaam.


- Bessel van der Kolk vindt het jammer dat niet meer vakgenoten een lichaamsgerichte aanpak omarmen. ‘Als psychiaters komen we allemaal uit de medische hoek. Daar draait het allemaal om het reguleren met medicijnen.’ In Nederland ligt in de psychiatrie-opleiding het accent qua behandelmethodiek op neorotransmitters, zoals serotonine, waarmee sterk ongeregelde emoties in balans kunnen worden gebracht.


Hun lijf wordt hulpeloos.

Van der Kolks waarnemingen en klinische ervaringen brachten hem op het spoor van een andere aanpak. ‘Ik ontmoette voortdurend mensen die trauma behandelden door het lichaam te kalmeren. 

Bodyworkers die met ademhalingsoefeningen en aanrakingen verlichting konden geven. Mensen die begrepen dat het lichaam vastzit tijdens trauma en niet meer bewegen kan. Hun lijf wordt hulpeloos.’ Hulpeloosheid behandel je zoals je dat doet met kinderen. ‘Zoals je je eigen baby’s kalmeert: met vasthouden, zingen, wiegen en spelen.’ - bron itsjusttherapy.com -