COACHING, TRAUMA OPSTELLINGEN

Op weg naar gezonde autonomie en liefde, nieuwe inzichten in het werken met opstellingen.

Mijn benadering is gebaseerd op het werk van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert, die zijn methode Identiteitgeoriënteerde psychotraumatheorie en – therapie (IoPT, 2016) heeft genoemd. Deze methode houdt in dat elk verlangen naar verandering, elke poging tot zelfreflectie of elke inzichtsvraag die iemand heeft, wordt geformuleerd in de vorm van een enkele zin. 


In deze opstellingsmethode staat je identiteit -wie je bent- centraal.
Ingrijpende gebeurtenissen veroorzaken vaak gevoelens van angst, onmacht en onbegrip. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook wanneer de gebeurtenis voorbij is, spreken we van traumatisering. Trauma heeft gevolgen voor ons psychisch, emotioneel en lichamelijk functioneren.

Sommige lasten of patronen zijn verklaarbaar, maar sommige ook helemaal niet. En dan is het doen van een opstelling een manier om het probleem, het patroon, het trauma op een andere manier te bekijken.

- Loop je vast in een probleem of dilemma?
- Heb je het gevoel klem te zitten of niet vooruit te kunnen?
- Herhaalt hetzelfde patroon zich maar in je leven en kom je er maar niet uit?

Het doen van één enkele opstelling kan je heel veel geven. Bijvoorbeeld:

- Je begrijpt opeens waarom je vaak tegen hetzelfde aanloopt
- Je krijgt inzicht in de herkomst van bepaalde patronen in je gedrag
- Je doorbreekt gewoontes en gedrag waar jij last van hebt

 

Bij het werken met opstellingen werk ik vanuit het gezonde deel naar waar je bijvoorbeeld tegen aan loopt.  In de opstelling maak je bewust contact met delen in jezelf die -meestal- voorheen onbewust waren.

 

WERKWIJZE

Ik werk hier één op één. In plaats van mensen werk ik met vloerankers. Vervolgens nodig ik je uit om zelf in resonantie te gaan met de woorden en de betekenis van de woorden. Je kan ook mij vragen dit te doen.
Dit bepaal je op dat moment zelf. Hierdoor heb je de regie zelf in je eigen handen.

Tijdens de opstelling kunnen er allerlei gevoelens, emoties, gedachten en fysieke sensaties naar boven komen. Met deze gegeven werken we verder waardoor je steeds meer tot de kern komt.


Om de opstelling nog beter in je lichaam te laten integreren, kan ik na de opstelling ( in overleg) een cranio sacraal of massage therapie behandeling geven.


Over opstellingen: PDF

CRANIO SACRAAL  |  Voor wie  |  Cranio en opstellingen / trauma  |  Werkwijze | Massage therapieTarieven

systeemopstellingen-Susanna-Redeker.png

Door trauma deelt de ziel zich in drie delen.
 

Een gezond deel dat met vertrouwen de wereld inkijkt, kan makkelijker zijn wensen volgen, doelen ontwikkelen  en is los van afhankelijkheden. Het lichaam is een gezond huis voor de eigen ziel.

Een overlevingsdeel houdt zich net zolang in stand tot het trauma zich heeft kunnen integreren in het lichaam.
Een overlevingsdeel is goed in ontkenning en in het verdringing van de trauma. Dit deel kan nare gevoelens buiten de deur houden door heel hard te werken, door het uit de weg gaan van zaken zoals verantwoordelijkheid, door te veel drank of negativisme en cynisme, enzovoort. Een overlevingsmechanisme is altijd alert om in te springen waar gevaar dreigt en vaak ook al voor minder.

Een getraumatiseerd deel blijft stil staan in de tijd waarin het trauma plaatsvond. Dit deel zoekt steeds naar een uitweg en kan telkens opnieuw opgerakeld worden.​

 

De omvang en de intensiteit van de drie delen kan in de tijd variëren. Zo zijn een traumadeel en een overlevingsdeel voorafgaand aan de therapie meestal groter dan het gezonde deel.

Wie zijn eigen gevoelens onderdrukt, ondergraaft zijn eigen wezenskern.

Franz Ruppert