top of page

HUISREGELS & PRIVACY

 

HUISREGELS CRANIO SACRAAL EN MASSAGE THERAPIE

 • Deze huisregels zijn opgesteld voor een prettige gang van zaken en om misverstanden te voorkomen.

 • Afspraken dienen uiterlijk 12 uur van te voren afgezegd of gewijzigd te worden. Bij een te late afzegging of bij het niet verschijnen van de afspraak, ben ik genoodzaakt de factuur te versturen in verband met de gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

 • Persoonlijke hygiëne wordt op prijs gesteld.

 • Susanna Redeker Cranio Sacraal en Massage therapie is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van je eigendommen. Je kunt desgewenst eigendommen (jas/tas) meenemen naar de behandelkamer.

 • Mobiel (geluid) graag uit tijdens de behandeling.

 • In de wachtruimte en de praktijkruimte mag niet worden gerookt.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. Tenzij het gaat om een hulphond.

 • De behandelruimte waarborgt je privacy.

 • Indien je mij wil attenderen op een voor jou en wellicht voor ons belangrijk aandachtspunt, dan nodig ik je uit om dit kenbaar te maken.

 • Susanna Redeker Cranio Sacraal en Massage therapie is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Meer informatie lees je op de website van de VBAG.

 • Parkeren: Susanna Redeker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op de Beeklaan in Wichmond of op of het betreden van het terrein aan de Vispoortplein 16 te Zutphen, noch voor andere schade ontstaan door het betreden en gebruik van de praktijk en het gebouw.

 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandeld therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekening over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens. Daarnaast zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie afgerond is of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële afhandeling, zodat ik een factuur kan opstellen.

 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je daar eerst over informeren en expliciet toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die voor de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de factuur kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • Je naam, adres en woonplaats

 • Je geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling: bijv. cranio sacraal therapie

 • de kosten van de behandeling

HUISREGELS YOGA
Voorwaarden
Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Susanna Redeker Yoga & Cranio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen

 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Susanna Redeker Yoga & Cranio door te geven

 • Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies

 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales

 • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Lidmaatschap en betaling

 • Je kunt vrijblijvend een proefles volgen en deze kost € 5,00.

 • Als je een proefles wilt volgen, graag van te voren contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken via info@susannaredeker.nl of contactformulier

 • Bij het doorlopend abonnement kan je maandelijks opzeggen.

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen

 • Bij Susanna Redeker Yoga & Cranio graag afmelden via whatsapp twee uur voor aanvang les

 • Een afgemelde les kun je inhalen tijdens de geldigheidsduur van je abonnement.

 • Als nieuwe cursist is het mogelijk tussentijds, midden in de maand, in te stromen op de abonnement; de kosten worden voor de resterende tijd van de maand berekend.

 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Susanna Redeker Yoga & Cranio zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan

Contactformulier en email
Met het invullen van het contact formulier:

- ga je akkoord met het privacybeleid zoals vermeld op deze site. ( -klik- )

- wil je aangeven of je een behandeling / prive yogales wilt. Met een behandeling graag aangeven in Zutphen wilt of in Wichmond.
Dank je wel.

Veiligheid en privacy contactformulier
Mijn website heb ik bij WIX; HTTPS is a security protocol that helps your site stay secure. This protection is validated by an SSL certificate. All Wix sites have been enabled for HTTPS and come with free web hosting as standard. 

Email

Bij G-Suite; heb ik een betaalde zakelijke email account; "door onze robuuste wereldwijde infrastructuur, toegewijde beveiligingsexperts en onze wens om te innoveren, kan Google problemen een stapje voor blijven en een zeer veilige, betrouwbare en flexibele omgeving bieden."

Het programma 'Geavanceerde beveiliging' van Google is onze sterkste beveiliging voor gebruikers die risico lopen op gerichte online aanvallen. Met het programma 'Geavanceerde beveiliging' voor bedrijven dwingen we een beheerde set sterke beleidsregels voor accountbeleid af voor ingeschreven gebruikers. Dit zijn onder andere beveiligingssleutels, toegang tot niet-vertrouwde apps blokkeren en uitgebreider scannen op e-mailbedreigingen.

 

Ik ben aangesloten bij de volgende websites:

massage.info-Susanna-Redeker

bottom of page