Susanna_Redeker_ lichaamswerk.jpg

"𝑰𝒕'𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒋𝒐𝒃 𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒙 𝒎𝒆.
𝑰𝒕'𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒋𝒐𝒃 𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒍𝒅 𝒎𝒚 𝒉𝒂𝒏𝒅, 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝑰 𝒇𝒊𝒙 𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇."


Zo voelt dit ook wanneer ik aan het werk ben.
Ik houd de hand vast van de persoon die naar mij toe komt om aan zichzelf te "werken".
- Om zichzelf beter te leren kennen wie de persoon is.
- Om bewust te worden wat het lichaam heeft te vertellen.
- Om samen te kijken, te voelen, waar te nemen wat zich in het lichaam af speelt.

Het lichaam heeft zo veel te vertellen. In mijn praktijk is mijn ervaring dat het hoofd het allemaal wel weet en vaak ook erg goed kan vertellen. Mijn ervaring is ook dat het hoofd moe is van al dat vertellen...
Wanneer je zo bezig bent met een deel van jezelf naar boven te brengen voor herstel, dan kan het fijn zijn dat iemand hier je hand vast houdt...

BEHANDELING

De basis een sessie is cranio sacraal therapie / massage therapie. Aanvullend zet ik diverse technieken in die ik in de loop van de jaren eigen heb gemaakt; denk aan: coaching, traumaheling, opstellingen, geboorteproces en mijn "weten". 
Mijn werk is om jouw te helpen en te begeleiden om weer lekker-in-je-vel te gaan voelen.

De sessies die ik geef laat je voelen, brengt je in contact met jezelf en zorgt zo voor bewustwording. Wat heeft jou lichaam jou te vertellen? Neem de tijd voor jezelf om dit te ont-dekken. 
Wat ik belangrijk vind is je VEILIG VOELEN, om vanuit een WARME BEDDING contact te maken met WIE JIJ BENT. Contact niet alleen vanuit mij; de behandelaar met jou; de cliënt, maar vooral contact met jezelf; zo ontstaat er bewustwording van het zijn. Als je je bewust bent van wat je voelt, kun je klachten eerder signaleren en daarmee problemen voorkomen.

​Bij elke sessie die ik geef; worden de symptomen van je klacht(en) niet op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als één functionerend geheel. Ik schenk hierbij aandacht aan zowel de klachten als ook de mogelijke oorzaken ervan.

 

INTAKE en WERKWIJZE
Tijdens de intake wil ik graag meer weten over je hulpvraag, helder krijgen wat er aan de hand is en met je bespreken welke therapievorm of combinatie hiervan het beste bij je past. 

De therapie kan beginnen bij je rode draad in je leven / de thema die steeds weer in je leven terug komt. Samen kijken, voelen en ont-dekken we wat de rode draad voor je betekent. Welke overlevingsstijl of strategieën zijn er. 
Denk aan moeite hebben met relaties, met je gezondheid, met het hebben van een fijn en veilig thuis. ( zie voor wie)

Verlangen; de wens om iets anders te beleven, te doen, iets van jezelf; wat tot nu toe niet lukt.  De wens om te veranderen komt voort uit een verlangen om de weg naar jezelf terug te vinden, om te leven zoals dat bij je past. Werkelijk vanuit je eigen behoeften en verlangens.

– Door rustig aan te ont-dekken en te voelen wat voor sensaties zich in het lichaam afspeelt.
– Ik nodig je vanuit veilige basis uit naar een “gezond” deel te gaan in je lichaam.
– Ik nodig je uit vanuit veilige basis naar een “overlevingsstrategie” te gaan.
- Vanuit deze basis nodig ik je uit om te voelen wat zich in je lichaam afspeelt; en kan de geblokkeerde levens energie op een veilige en rustige manier ontladen. Door deze ontlading ontstaat vaak direct een afname van stresssymptomen.
- Door het lichaam te voelen, naar het lichaam te ‘luisteren’ en deze te volgen, is het lichaam zelf instaat de vast zittende energie te ontladen. - Door zelfonderzoek, te voelen naar wat belemmerend wordt en juist ondersteunend werkt voor ons volle potentieel van levendigheid, en de ontplooiing en manifestatie van onze kwaliteiten, maken dit potentieel en de kwaliteiten over 't algemeen vrij.

 

Ik werk zowel met het denken als met onze lichamelijke en emotionele reacties. Van "gezond" deel naar "overlevingsstrategie". Door de wisselwerking en vanuit een veilige basis; maakt deze werkwijze juist effectief.
Ik werk vanuit het "hier-en-nu" perspectief, vanuit je volwassen deel naar het gekwetste kindsdeel.

KINDSDEEL
Een kind hoort te spelen en te ontdekken, zich te ontwikkelen, nieuwsgierig zijn, een kind is onschuldig.

Ik werk veel met je "innerlijk kind'" deze staat voor onverwerkte of onafgeronde emoties uit jouw eerste levensjaren, want naast fijne ervaringen hebben wij als kind ook pijnlijke ervaringen gekend. Zoals het "niet gezien worden", "niet gehoord worden", voor jouw belevenis "niet ontvangen wat jij nodig hebt". Hoe klein we ook waren, we hebben op zulke momenten eerder genoemde overtuigingen aangenomen en om te overleven allemaal persoonlijke overleefstrategieën op bedacht.   
Bij de pagina TRAUMA is een illustratie over het innerlijk kind.

MEER INFORMATIE OVER DE SOORTEN BEHANDELINGEN
Cranio Sacraal Therapie - Massage Therapie - Opstellingen en Coaching - Geboorteproces - Ontspanning
Massage ( zoals ontspannings massage, nek en schouders, voetmassage )

SPIERPIJN / HOOFDPIJN NA DE BEHANDELING

Spierpijn of hoofdpijn of een ander ongemakkelijk gevoel na de behandeling; kan dat?

Ja zeker, na een behandeling kan erop gericht zijn stoornissen in de spieren of de wervelkolom te behandelen om zodoende de pijn op te heffen. Jouw lichaam ervaart dit vaak als iets onprettig, iets wordt eigenlijk weer "recht" gezet, wat al vaak voor lange tijd 'scheef' stond of zoals de spieren 'verhard' zijn.
Lees meer.